Solfarmare

På https://solfarmare.blogspot.com/ kan du läsa om våran resa till att bli Solfarmare.