© 2019 admin IMG_0463.JPG

Solfarmare.

 

Vi har länge pratat om att vi skulle bli ”solfarmare” dvs. instalera solceller på taket. Den främsta anledningen, om vi ska vara ärliga, är driftskostnaden.
Ett plus är miljöaspekten men eftersom den mesta elen redan kommer via förnyelsebara energikällor så kommer vår anläggning lilla anläggning, på 9,2Kw, inte spela så stor roll. Men som vi ser det så är det ett steg i rätt riktning.

Eftersom vårt hus värms upp med direktverkande el så är jaken på Kwh viktig. Om jag är korekt informerad så har vi minskat den årliga förbrukningen från ca 24000Kw till 14000kw.

Det vi har gjort hitils är:

Byta ut alla elradiotorerna, från 1978, till morderna energiefektivare.
Håligt en låg inomhus temperatur ca 18°C.
Ersatt alla vitvaror utom tvätt- och diskmaskin. Den sennare står på tur.
Ersatt luftvärmepumpen mot en ny och modernare.
Samt att belysningen i stort sätt är led eller lågenergi.

Min förhoppning är att detta ska bli en serie om vår väg till att bli solfarmare och kanske lite klimatsmartare.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>