Om sidan

Lejbro

1 december 1939 godkände Kungl. Maj:t i samråd med Pastorsämbetet i Västerås släktnamnet Lejbro. Tjugo kronor kostade det. Kravet var utöver betalningen var att inom ett år skulle namnet anmälas till, enligt Jämlikförordningen §6, införande i kyrkobok.

Detta gjordes i Västerås den 11/12 1939.

Lejbro är ingen stor släck. Namnet sägs komma från den lilla orten Lejsta, Rasbo socken, 19 km nordost om Uppsala.

Men!

Det här är en, inte ofta så uppdaterad, blogg som drivs av Andreas Lejbro.

Sidan kommer inte handla om släkten Lejbro, generellt. Utan bara innehålla foton/livshändelser från något som kan omnämnas som ”den småländska” sektionen av släkten Lejbro.

Jag postar fotografier lite då och då.